Quotes

“I would highly recommend this course to everyone . Fantastic tutor who has gone out of his way to help me .”

“Didn’t want to do it but very glad I did learnt a lot.”

“Today’s session has given me more confidence with the things I’ve learnt over the past few weeks.”

Dyfynnodau

"Byddwn yn cynghori'r cwrs i unrhywun. Tiwtor arbennig a aeth allan o'i fford i helpu fi"

"Ddim eisiau gwneud e ond yn falch wnes i ddysgais llawer"

"Wnaeth sessiwn heddi rhoi mwy o ymddiriedaeth gydai'r pethau dysgais dros yr wythnosau diwethaf"

Our Mission

"To encourage, support and inspire a digital county."

The Get Caerphilly Online campaign is a partnership of a number of organisations - Communities 2.0, Caerphilly CBC and Get IT Together (supported by BT and Communities 2.0, managed by Citizens Online).


Ein Cenhadaeth

"I hybu, cefnogi ac ysbrydoli sir ddigidol"

Partneriaeth nifer o chyfundrefnnau yw ymgyrch Dewch Ar-Lein Caerffili - Cymunedau 2.0, CBS Caerffili a Get IT Together (cefnogwyd gan BT a Cymunedau 2.0, gofalwyd gan Citiziens Online).

Contact Us

Give us a call so we can all help and encourage people to use and enjoy technology.

Matthew Bevan - 01443 864305 | bevanm@caerphilly.gov.uk

Matthew Lloyd - 07766 495617 | matthew.lloyd@walescooperative.org
Cysylltwch â Ni

Os hoffech wybod mwy am ‘Get Caerphilly Online’, a darganfod sut y gallwn ni eich cefnogi chi, eich mudiad neu fenter fach, cysylltwch â:

Matthew Bevan - 01443 864305 | bevanm@caerphilly.gov.uk

Matthew Lloyd - 07766495617 | matthew.lloyd@walescooperative.org
Privacy Policy
Digital Days e-Forms